Skip to main content

Vergoeding

Wat kunt u vergoed krijgen via de verzekering of via de belasting?

Basisverzekering

In 2024 krijgt u uit de basisverzekering 3 uur dieetadvisering vergoed.
Dit zijn meestal 4-6 consulten.

Een deel van die 3 uur gebruikt de diëtist voor administratie. Die administratie bestaat uit het bijhouden van je dossier, rapporteren naar de huisarts of een andere verwijzer, maken van een dieetllijst en /of berekenen van je voedingsbehoefte, overleg met andere zorgverleners (denk hierbij aan wijkverpleging, de fysiotherapeut of praktijkondersteuner), met mantelzorgers of familieleden.

De tijd die nodig is voor het uitwerken en aanpassen van het persoonlijk dieetadvies moet bij de zorgverzekeraar apart gedeclareerd worden onder de omschrijving “individueel dieetadvies” maar hoort ook bij de 3 uur vergoeding.

Vergoeding vanuit de basisverzekering gaat voor volwassenen ten koste van het eigen risico.  Voor 2024 €385,-. Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt geen eigen risico; voor hen zijn de 3 uur dieetadvisering geheel kosteloos.      

                              

Aanvullende verzekering 

Heeft u meer dan 3 uur begeleiding nodig, dan kunt u eventueel een beroep doen op de aanvullende verzekering. De vergoeding is per aanvullende verzekering verschillend.
Bij twijfel is het advies om navraag te doen bij uw eigen zorgverzekeraar. De vergoeding vanuit de aanvullende verzekering valt buiten het eigen risico.  
Klik hier
voor een overzicht van de aanvullende verzekering.

Ketenzorg

Bent u verwezen door huisarts of praktijkondersteuner voor dieetadvisering binnen de Ketenzorg Diabetes, CVRM (hart- en vaatziekten), COPD (longziekten) of Kwetsbare Ouderen dan worden de consulten zonder eigen risico vergoed.
Ik heb hiervoor contracten afgesloten met Stroomz (voorheen DOH) en POZOB. 

Is een diëtist direct toegankelijk?

Verwijsbrief

Per 1 augustus 2011 is de diëtist direct toegankelijk, dit betekent dat u voor een behandeling door de diëtist geen verwijzing meer nodig heeft van uw arts. Helaas vergoeden slechts enkele zorgverzekeraars uw behandeling als u zonder verwijzing naar de diëtist gaat. Daarom zal ik u verzoeken toch een verwijsbrief aan de huisarts te vragen

Tarieven

De tarieven voor een bezoek aan de diëtist zijn landelijk vastgesteld. Ik hanteer het tarief dat met uw zorgverzekeraar is afgesproken.

Indien u begeleiding wilt die buiten de vergoeding valt of als het bedrag dat vergoed wordt overschreden wordt, dan is het tarief daarvoor €20,00 per kwartier.

Voor een huisbezoek wordt een toeslag berekend. Dit krijgt u vergoed wanneer de arts dit vermeldt op de verwijzing.

De afspraak annuleren is tot 24 uur van te voren mogelijk. Daarna zijn er kosten aan verbonden die u niet kunt declareren bij de zorgverzekeraar. €20,00 voor het niet nakomen van een vervolgconsult en €60,00 voor het niet nakomen van een eerste consult.

Ook de belastingdienst betaalt onder bepaalde voorwaarden mee aan je dieet.